Epoksi Dayanım Tablosu

Epoksi Zemin | 0532 400 95 41

EPOKSİ KİMYASAL DAYANIM TABLOSU
 
Test ortamları   B  R Test ortamları B  R
Asetik asit 5%   RP – Monoklorbenzen RP+ → –
Asetik asit 10%   RP – n-Propil asetat E –
Asetik asit 30%   RP – n-Propil alkol E+ → –
Asetik asit 60%   RP – Nitrik asit 5% RP ++
Asetik asit 80%   RP – Nitrik asit 10% RP+ → –
Aseton   RP – Nitrik asit 20% RP –
Alüminyumhidroksit   E++ Nitrik asit 30% RP –
Aminler   RP – Nitrik asit 40% RP –
Amonyak 10%   RP+ → – Nitrik asit 60% RP –
Amonyak 25%   RP+ → – 2-Nitropropan RP +
Antifriz(glikol içeren))   E++ Zeytin yağı RP ++
Aromatik hidrokarbonlar   E+ Oksalik asit 10% RP+ → –
Bira   RP++ Petrol   RP ++
Benzen   RP+ → – Perkloretilen RP++→+
Borikasit 3% de 30˚C   E+ → ++ Fenol   E –
Butanol   RP+ Fosforik asit 5% RP+ → –
Butilasetat   RP – Fosforik asit 10% RP+ → –
Butileter   RP ++ Fosforik asit 20% RP –
Karbon tetraklorit   RP+ → – Fosforik asit 45% RP –
Motor yağı   RP ++ Fosforik asit derişik RP –
Kloroform   RP – Potasyumhidroksit E ++
Kromik asit 5%   RP + Konsantre tuz çözeltisi RP ++
Kromik acit 10%   RP + Silikon yağı RP ++
Kromik acit 20%   RP + Kar,kar suyu E ++
Kromik acit 40%   RP+ → ++ Sabun (sabun solüsyon 5%) RP ++
Sitrik acit 30%   E ++ Sodyum karbonat E ++
Codliver oil   RP ++ Sodyum klorit 3% RP ++
Ham petrol   E ++ Sodyum klorit 30% RP ++
Siklohekzan   E ++ Sodyum hidroksit 10% RP+ → ++
Developer bath,diluted 1:10   RP ++ Sodyum hidroksit 50%(50˚ C) E ++
Dibutilftalat   RP ++ Sodyumhipoklorit16%(ile12%sod.klorür) E +
Motorin   E ++ Sitiren   RP+ → –
Dioktil ftalat   RP ++ Sülfirik asit 5% RP +
Etil asetat   RP – Sülfirik asit 10% RP +
Etil alkol   RP+ → – Sülfirik asit 20% RP +
Etil alkol 10%   RP ++ Sülfirik asit 30% RP +
Etilen glikol   RP ++ Sülfirik asit 40% RP +
Yağ asidi   E+ → ++ Sülfirik asit 60% RP +
Formaldehit 35%   RP ++ Sülfirik asit 80% RP+ → –
Gliserin   RP ++ Sülfirik asit,dumanlı E –
Üzüm suyu(yaklaşık 20˚ ve 80˚ C)   RP ++ Toluen   RP+ → –
Heptan   E ++ Trikloroetilen RP+ → –
Hekzan   E ++ Terebentin RP +
Hidrolik sıvısı   E+ Sebze suyu RP ++
Hidroklorik asit 5%   RP ++ Bitkisel yağ E ++
Hidroklorik asit 10%   RP ++ Distile su   RP ++
Hidroklorik asit 20%   RP ++ Atık su   RP +
Hidroklorik asit 30%   RP+ → – Viski   RP +
Hidroklorik asit 37%   RP – White spirit E ++
Hidrojen peroksit 3%   RP ++ Şarap   RP ++
Izopropil alkol   E+ → – Xylene RP +
Jet yakıtı     E ++      
Kerosen     RP ++    
Laktik as./aset.as.1% herbiri   RP +    
Domuz yağı   RP ++  
Kireç     E ++ B Değerlendirme kriteri
Linseed oil   RP ++ R Dayanım
Kaydırıcılar   E ++ RP Sertlik dayanımı
Metanol     RP – L Uzun dönem test
Metilen Klorit   RP – E Teorik değerlendirme
Süt     RP ++  ++ Dayanımlı  + Sınırlı Dayanımlı 
Mineral yağ   E ++ – Dayanımsız  →  Eğimli
Melas     E ++      

Comments are closed here.

Back to top